Home Financování VaVaI Národní zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pokyny pro navrhovatele a předkladatele projektů za UTB ve Zlíně
Pokyny pro navrhovatele a předkladatele projektů za UTB ve Zlíně Tisk

Anotace projektů

Kompletní příprava projektů podávaných za UTB ve Zlíně bude probíhat jen u projektů, které projdou schvalovacím procesem na poradě vedení UTB. Tento výběr probíhá na základě informací uvedených ve standardizovaném formuláři, který se zasílá na sekretariát rektora UTB ve Zlíně.

UTB ve Zlíně v roli předkladatele projektu

Interní schvalování žádostí o dotaci se řídí směrnicí kvestora č. 6/2008. Pokud připravujete projekt, kde UTB ve Zlíně vystupuje v roli předkladatele, je nutné předložit ke kontrole:

Projektovou žádost je možné předložit k podpisu kvestora a následně rektora univerzity, až po provedení kontroly Ústavem projektových činností, UNI.

UTB ve Zlíně v roli partnera s finanční účastí

Interní schvalování žádostí o dotaci se řídí směrnicí kvestora č. 6/2008. Pokud připravujete projekt, kde UTB ve Zlíně vystupuje v roli partnera s finanční účastí, je nutné předložit ke kontrole:

  • tu část žádosti o dotaci, která popisuje zapojení UTB ve Zlíně do projektu,
  • rozpočet projektu za UTB ve Zlíně,
  • souhlas tajemníka s rozpočtem projektu na formuláři Vyjádření ke kontrole rozpočtu projektu,
  • vyplněné povinné přílohy projektové žádosti.

Po kontrole a evidenci návrhu projektu na Ústavu projektových činností je možné předložit přílohy k podpisu kvestora společně s vyplněným formulářem Interní sdělení kvestorovi, a následně rektora univerzity.