Přehled prioritních os a oblastí podpory Tisk

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
  • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
  • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  • 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

  • 3.1 Individuální další vzdělávání
  • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení (příjemcem nemůže být VŠ)

Prioritní osa 5 – Technická pomoc (příjemcem nemůže být VŠ)