Home Financování VaVaI Národní zdroje Technologická agentura České republiky
Technologická agentura České republiky Tisk

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Oficiální stránky TA ČR.

Programy

Program ALFA

  • Podprogram č. 1 – Progresivní technologie, materiály a systémy
  • Podprogram č. 2 – Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
  • Podprogram č. 3 – Udržitelný rozvoj dopravy