Home O projektu
O projektu Tisk

Od 1. září 2012 do 31.srpna 2017 probíhá udržitelnost projektu "Od rozvoje znalostí k inovacím".

Ústav projektových činností Univerzitního institutu UTB ve Zlíně zahájil dne 1. září 2009 řešení projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“. Níže najdete základní informace o projektu.

Identifikační údaje projektu:

Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím
Zkrácený název: Inovace
Identifikační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009
   
Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
   
Příjemce dotace: UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Ústav projektových činností, Univerzitní institut, UTB ve Zlíně
Řešitel: Mgr. Michaela Palasová, Bc.
Partner projektu: Technologické centrum Akademie věd ČR
   
Datum zahájení: 1. září 2009
Datum ukončení: 31. srpna 2012

Cíl projektu:

Globálním cílem projektu je vytvoření prostředí stimulujícího výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na UTB ve Zlíně a současně realizace akcí vedoucích ke zkvalitnění personální struktury pracovníků ve výzkumu a vývoji.

Dílčí cíle:

 • vytvoření týmu specialistů poskytujících služby pro všechny fáze výzkumných, vývojových a inovačních aktivit
 • vytvoření prostředí podporujícího inovace – akce transferu znalostí, informační web
 • vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji
 • realizace vzdělávacích kurzů
 • implementace systému podpory výzkumu, vývoje a inovací do existujících struktur a metod řízení UTB ve Zlíně

Cílové skupiny:

 • akademičtí a vědečtí pracovníci UTB ve Zlíně
 • studenti doktorandi UTB ve Zlíně
 • ostatní studenti se zájmem o výzkum, vývoj a inovace
 • ostatní zaměstnanci UTB ve Zlíně

Předpokládané výstupy:

 • implementovaný systém vzdělávání (14 modulů, 45 kurzů, 30 akcí)
 • komplexně proškolená cílová skupina (210 osob)
 • vytvořený informační web
 • kvalitně vyškolení pracovníci poskytující odborné služby
 • interní postupy pro transfer znalostí a technologií

Hlavní kontaktní osoby:

za UTB ve Zlíně:

Mgr. Michaela Palasová, Bc.
manažer projektu
Univerzitní institut
UTB ve Zlíně
Tel.: +420 606777239
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

UNI

za TC AV ČR:

Ing. Barbora Vacátková
Skupina Podpora podnikání a technologický transfer
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 156
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

logo-tc-cr