Home Přístrojové vybavení
Přístrojové vybavení Tisk

Ústav automatizace a řídicí techniky

Laboratoř inteligentních budov:

Výbava pro hodnocení parametrů vnitřního a vnějšího prostředí budov
Výbava pro měření tepelných parametrů průmyslových procesů a budov


Laboratoř počítačových sítí:

PC jednotky
Cisco 2810 routery
Catalyst 2980 switche
Prezentační technika


Laboratoř programovatelných automatů:

PC jednotky
Saia Burgess SAIA PCD2
Tecomat TC600


Laboratoř vestavěných systémů:

Vestavěné systémy s mikropočítači Freescale
Systém vývoje aplikací
Modely technologických procesů


Laboratoř pokročilých řídicích systémů obsahující cca 25 reálných modelů technologických procesů,spojených s řídicími počítači, PLC a mikropočítači

Ústav informatiky a umělé inteligence

Výpočetní technika

Software Mathematica


Ústav řízení procesů


Výpočetní technika
Software Matlab + Simulink + různé toolboxy
Laboratoř reálných modelů – celá řada reálných laboratorních zařízení a modelů pro testování
řídicích a identifikačních algoritmů

Ústav bezpečnostního inženýrství

Výpočetní technika

Laboratoř pokročilých bezpečnostních technologií:

Pult centrální ochrany
Infračervené kamery
Přístupové systémy

Laboratoř mechanických zabezpečovacích systémů

Ústav matematiky


Výpočetní technika

Software:

Mathematica
webMathematica
Statistica 9
Form – Vyhodnocování přijímacího řízení (licence)

Ústav elektroniky a měření

Laboratoř pokročilých bezpečnostních technologií:

Centrála příjmu poplachů
Infračervené kamery
Přístupové systémy

Laboratoř zpracování signálů:

Digitální osciloskop
Zesilovač
Spektrální analyzátor

Laboratoř robotických systémů:

Mechanické systémy s více stupni volnosti
Robotické systémy
Senzorické systémy


Laboratoř integrované automatizace (LABI) – moderní laboratoř se vzdálenými reálnými výukovými
experimenty přístupnými lokálně i dálkově přes internet:

DE1‐Regulace teploty
DE2‐Teplárenská soustava
DE3‐Měření průtoků
DE4‐Řízení otáček motorů
DE5‐Biochemické procesy
DE6‐Propojení RS232/LABI
DE7‐Propojení Profinet‐ASI
DE8‐Řízení soustavy hladin
DE9‐Řízení zdrojů světla
DE10‐Solární panel


Ústav počítačových a komunikačních systémů


Výpočetní technika
Software Matlab
Přístroje pro testování mobilních komunikačních systémů 2. a 3. Generace (základnová radiostanice
mobilních telefonů + příslušné mobilní stanice)
Přístroje pro modelování a optimalizaci zpracování signálů pro spojovací uzly a přenosové trasy
multimediálních přenosových systémů v dopravě a při krizových situacích


Laboratoř počítačových sítí:

PC jednotky
Cisco 2810 routery
Catalyst 2980 switche
Prezentační technika


Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA‐Tech)

Vakuová pumpa
Titrátor
Tavicí analyzátor
Viskozimetr
Analyzátor spalin
Skenovací mikroskop atomárních sil
Spektrometr mm a submilimetrových vln
SW pro návrhy elektronických obvodů
Generátor GHz signálů
Násobiče kmitočtu až do 325 GHz
3D souřadnicový měřicí stroj
3D dvoukomponentní tiskárna
Mobilní laserový scannovací systém
Průmyslový robot
Programové vybavení pro embedded systémy
Souprava pro měření tlaku a teploty
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf HPLC
Pracoviště pro výrobu prototypů jednostranných a oboustranných desek plošných spojů suchou
technologií
Vektorový obvodový analyzátor s příslušenstvím do 325 GHz
Generátor EMC včetně antén
Vstřikovací stroj
Dvoukomponentní vstřikovací stroj
Analyzátor obvodový vektorový
Přesný můstek RLC do 2 MHz
Generátor signálový vektorový
Osciloskop digitální do 2 GHz
Zařízení pro měř.obruš.polymer.mat. a kompoz.
Přístroj pro pádové zkoušky
Nanotvrdoměr


Měřicí a diagnostická technika:

Diagnostická technika a programátory pro embedded systémy
Termokamera Fluke TI9
Soustava pájecích stanic vč. příslušenství
Pájecí a odpájecí stanice ‐ set 400W
Pájecí a odpájecí stanice ‐ set 400W
Pájecí a odpájecí stanice ‐ set 400W
Technické prostředky pro embedded laboratoře
Sestava pro vývoj prototypových DPS
Vývojové desky pro vývoj embedded zařízení

HW vývojové prostředky:

Osciloskop digitální 500 MHz 4‐kanálový
Osciloskop digitální 500 MHz 4‐kanálový
Osciloskop digitální 500 MHz 4‐kanálový
Osciloskop digitální 150 MHz 4‐kanálový
Osciloskop digitální 150 MHz 4‐kanálový
Osciloskop digitální 150 MHz 4‐kanálový
Sada multimetrů

Optické stoly s příslušenstvím:

Optický stůl
Optický stůl
Pyrocam
Sada pro měření výkonu
Polohovací systémy
Refraktometr optický OX‐11
Spektrofluorimetr