Home Spolupráce Aktuality UTB ve Zlíně se podílí na boji proti rakovině
UTB ve Zlíně se podílí na boji proti rakovině Tisk
Čtvrtek, 12. srpna 2010

Boji proti rakovině se věnují mnohá vědecká pracoviště po celém světě, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nevyjímaje.

Šéfkou této oblasti výzkumu na UTB ve Zlíně je doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. z Fakulty technologické, výzkum je však veden v prostorách Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně, a to za účasti ruských kolegů, zejména doc. Ing. Natalie Kazantsevy, CSc.

Jejich vědecké práci se věnuje i slovenský časopis Plus 7 dní. Článek Martiny Utešené si můžete přečíst zde.

Zdroj: BENCOVÁ UTEŠENÁ, Martina. Nanozázrak. Plus 7 dní. 2010, číslo 25, s. 68-70.