Home Spolupráce Nabídka spolupráce externím organizacím
Nabídka spolupráce externím organizacím Tisk

Malé, střední i velké podniky mohou získat významnou konkurenční výhodu ve výzkumu a inovacích, pokud uskutečňují systematickou spolupráci s externími výzkumnými institucemi či specializovanými pracovišti. Také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí své odborné a kapacity a technickou vybavenost pro rozvoj spolupráce s firmami.

Spolupráce s UTB ve Zlíně je možná v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a inovace

Nabízíme vám komplexní služby zahrnující řešení společných projektů nebo smluvního výzkumu dle vašeho zadání (v rámci našeho vědeckého zaměření), možnost využití moderní přístrojové techniky, zajištění přenosu poznatků, know-how a technologií vyvinutých na UTB ve Zlíně, zajištění ochrany průmyslového a duševního vlastnictví a další specializované služby poskytované Vědeckotechnickým parkem při UTB ve Zlíně (pronájem laboratoří, speciálních prostor apod.).

Vzdělávání

Nabídka zahrnuje vzdělávací kurzy ušité na míru vašim zaměstnancům a podmínkám, spolupráci při řešení společných vzdělávacích projektů, uspořádání odborných seminářů, workshopů či konferencí k odbornému rozvoji vašich zaměstnanců. Velmi zajímavou alternativou spolupráce je zadání řešení firemních problémů studentům UTB ve Zlíně v rámci bakalářských, diplomových či disertačních prací, což obohatí, jak firmu, tak studenty. Zástupci firem se mohou také aktivně zapojit do výuky a podílet se tak na přípravě svých budoucích zaměstnanců.

Praxe a stáže

Oboustranně prospěšnou spoluprací je realizace praxí a stáží studentů ve firmách a jiných organizacích. Firma/organizace má možnost ověřit si schopnosti a dovednosti studenta, ještě než se stane jejím zaměstnancem. Student se seznámí s reálným prostředím a ujasní si, jaké konkrétní možnosti mu profese, na kterou se připravuje, může nabídnout. Rádi vám pomůžeme s nalezením vhodného studenta pro praxi ve vaší firmě či instituci. Samozřejmostí je individuální konzultace pro upřesnění vašich potřeb a formy praxe. Zajistíme také oslovení studentů a v případě vašeho zájmu i samotný výběru konkrétního studenta-praktikanta. Dáváte-li přednost osobnímu kontaktu s potenciálními uchazeči, rádi vás přivítáme na Dnech praxí, kde budete moci sami prezentovat vaši nabídku.

Ostatní odborné služby

UTB ve Zlíně poskytuje také další služby jako zpracování expertíz, analýz a průzkumů a ostatních návazných činností v oblastech jako je marketing, propagace, firemní strategie a podnikání, ekonomické i organizační poradenství, ale i design produktů či problematika informačních systémů a s nimi provázaných procesů.
Výše uvedené služby jsou však pouze základním výčtem, co vše vám můžeme nabídnout. Rádi uvítáme i vaše nápady, které se jistě stanou základem naší úspěšné spolupráce.

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte:

Ing. Ivana Bartoníková
Tel.: +420 576 038 138, Mob.: +420 734 792 686
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript