Home Užitečné informace
Užitečné informace Tisk

V této sekci vám nabízíme odkazy na užitečné informace pro vybrané oblasti výzkumu vývoje a inovací.

Výzkum, vývoj, inovace:

Asociace inovačního podnikání ČR
Asociace výzkumných organizací – odborná organizace pro aplikovaný výzkum a vývoj
Český svaz vědeckotechnických společností – sdružuje desítky nezávislých vědeckých společností
Evropský výzkumný prostor (ERA)
Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – obsahuje metodiky hodnocení
Rejstřík informací o výsledcích – vyhledávání ve výsledcích výzkumu a vývoje
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Technologické centrum Akademie věd ČR

Financování:

7. Rámcový program – výchozí portál EU
7. Rámcový program – výchozí stránky v češtině
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
Evropský sociální fond v ČR – specializovaný portál pro ESF
Fondy Evropské unie – specializovaný informační portál pro strukturální fondy
Grantová agentura ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – sekce podpory podnikání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – sekce zaměřená na výzkum a vývoj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – sekce zaměřená na strukturální fondy
Národní informační centrum pro evropský výzkum III (NICER)
Technologická agentura ČR – podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Ochrana duševního vlastnictví:

European Patent Office
Intellectual Property Digital Library
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Transfer technologií:

Enterprise Europe Network – celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. 
ProTon Europe, the European Knowledge Transfer Association