Home Výzkum, vývoj a inovace
Výzkum, vývoj a inovace Tisk

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je nejen vzdělávací, ale ve velké míře také výzkumnou institucí. Tato sekce webu přináší přehledné informace o výzkumu, vývoji a inovacích v rozdělení na:

Výzkum, vývoj a inovace realizované na UTB ve Zlíně se řídí platnou legislativou a jsou v souladu se strategickými dokumenty ČR.

Základní dokumenty v ČR:

  • Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • Zákon o veřejných výzkumných institucích
  • Reforma výzkumu, vývoje a inovací v ČR
  • Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR
  • Národní program výzkumu

Základní dokumenty EU:

  • Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací