Home Výzkum, vývoj a inovace Aktuality Vznikne nové Centrum polymerních systémů
Vznikne nové Centrum polymerních systémů Tisk
Pondělí, 03. ledna 2011

Ministr školství Josef Dobeš dnes podepsal finanční podporu téměř 3,5 miliardy korun z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ( OP VaVpI) pro celkem osm projektů. Jde o velmi pestré portfolio podpořených projektů, jedním z nich je zlínský projekt Centrum polymerních systémů.

Hlavním cílem bude aplikovaný výzkum pro potřeby průmyslu. Investice si vyžádá 896 milionů korun, z toho náklady na přístrojové vybavení činí 200 milionů korun. Evropská dotace je 754 milionů korun.

"Výzkum v oblasti polymerů dosahuje na naší univerzitě v celosvětovém měřítku dlouhodobě vysoké úrovně. Není tedy žádným překvapením, že právě v tomto oboru získala svou největší dotaci v rámci projektů Evropské unie," poznamenal rektor univerzity Petr Sáha. Moderní výzkumný komplex by měl být dokončen v akademickém roce 2013 - 2014. Postupně do roku 2015 bude vybaven potřebnou přístrojovou technikou. 
Projekt zabezpečí výzkum a vývoj pro 40 vybraných výrobních podniků ze Zlínského kraje i z řad zahraničních partnerů. Podílet se na něm bude více než 120 výzkumných pracovníků rozdělených do sedmi výzkumných týmů. "Pro pracovníky bude důležitá znalost angličtiny. Výzkumné týmy totiž budou mít mezinárodní složení. Totéž se týká i studentů doktorských programů," doplnil rektor. 
Odborníci budou zkoumat pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, například polymerní nanovlákna, medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály.