Home Výzkum, vývoj a inovace Aktuality Databáze výstupů projektů OPVK
Databáze výstupů projektů OPVK Tisk
Středa, 06. listopadu 2013
Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je veřejně přístupným portálem, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje veřejnosti prohlížet, stahovat a za určitých podmínek i bezplatně využívat výstupy (neboli produkty) vzniklé s přispěním OP VK. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VK, a zajištění jejich většího praktického využití v rámci vzdělávacího systému České republiky.
https://databaze.op-vk.cz/