Home Vzdělávání Aktuality Konference CSR
Konference CSR Tisk
Pondělí, 29. listopadu 2010
Mezinárodní vědecká konference "Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe"

Konference bude zaměřena na aktuální problematiku společenské odpovědnosti firem.

Jednání bude probíhat v těchto sekcích:

1.     Ekonomické aspekty CSR

(moderátor Prof. Ing.  Jan Široký, CSc.)

2.     Sociální aspekty CSR

(moderátor Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.)

3.     Právní problémy v době globalizace

(moderátorka JUDr. Blanka Tomančáková, LL.M., Ph.D.)

4.     Manažerské aspekty CSR

(moderátor RNDr. Ing. Miroslav Rőssler, CSs., MBA)

5.     Exaktní obory a informatika

(moderátor Prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný)

6.     Vzdělávání studentů v pracovním procesu jako projev CSR

(moderátorka Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková)

7.     CSR - most mezi vědou, výzkumem a praxí

(moderátorka Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.)

8.     Studentská sekce

 

Více informací zde