Home Vzdělávání Aktuality Krátkodobá a dlouhodobá stipendia pro výzkum
Krátkodobá a dlouhodobá stipendia pro výzkum Tisk
Pondělí, 06. prosince 2010

Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4 - 24 měsíců a jsou určena pro postdoktorální výzkumný pobyt v evropské nebo jiné laboratoři.

Krátkodobá stipendia – Získání nové odbornosti

Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD ani věkem, nicméně od případného získání titulu Ph.D by nemělo uplynout více než deset let. Žádosti o krátkodobá stipendia mohou být podávány během celého roku, jelikož pro podávání přihlášek není vypsána uzávěrka.

Dlouhodobá stipendia – Podpora v rané fázi kariéry vědce

Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Podmínkami jsou zejména vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD., kterou uchazeč získal před méně než 3 lety (tuto hodnost nemusí mít nutně v době žádosti, ale v době nastoupení na stipendium již ano), publikace v mezinárodně uznávaném odborném časopise, kde je uchazeč uveden jako první autor.

Více informací zde