Home Vzdělávání Aktuality Vzdělávejte se zdarma v oblasti vědy, výzkumu a inovací!
Vzdělávejte se zdarma v oblasti vědy, výzkumu a inovací! Tisk
Úterý, 08. června 2010

V rámci projektu UNI Od rozvoje znalostí k inovacím je možné podpořit zájemce o vzdělávání v aktivitách dotýkajících se vědy, výzkumu a inovací.

Jak na to? Stačí předložit svůj požadavek a v případě jeho schválení vám budou v rámci tzv. přímé podpory zpětně proplaceny cestovní a jiné náklady spojené s vybranou akcí.

První osobou, která tuto možnost využila, byla Ing. Jana Josefíková z Ekonomického odboru UTB ve Zlíně. Zúčastnila se tak konference „Účetní a daňové aspekty práv průmyslového vlastnictví“.

„Přínosem účasti na konferenci bylo zejména seznámení s problematikou zobrazení průmyslových práv v účetních bilancích v návaznosti na praktické příklady hlavních daňových aspektů při mezinárodních IP transakcích“, řekla Josefíková.