Home Vzdělávání Aktuality Týdenní Kurz základů vědecké práce zdarma – best practice
Týdenní Kurz základů vědecké práce zdarma – best practice Tisk
Úterý, 08. června 2010

V rámci projektu UNI Od rozvoje znalostí k inovacím se Ing. Pavel Broža, student doktorského studijního oboru Technologie makromolekulárních látek Fakulty technologické UTB ve Zlíně, zúčastnil Kurzu základů vědecké práce pořádaného Akademií věd České republiky. Za svou účast obdržel certifikát o absolvování.

Témata, jimiž se kurz zabýval:

 • Úvod do metodologie vědy
 • Etika vědecké práce
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
 • Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
 • Grantový systém, typy grantu
 • Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
 • Informační technologie, internet
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
 • Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení
  vybrané přednášky či posteru

 Pokud Vás kurz zaujal, můžete i vy zažádat u Ing. V. Miklové (tel.: 576 038 030, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) o proplacení vaší účasti. Rozhodování vám může usnadnit hodnocení kurzu jeho účastníkem, Ing. Brožou:

„Kurz byl pro mě velice přínosný, protože jsem se seznámil s mnoha dalšími zajímavými informacemi o vědecké práci, o kterých jsem neměl příliš nebo žádné povědomí.

Z tohoto pohledu pro mne byly nepřínosnější přednášky: Financování výzkumu, grantový systém v EU, základy scientometrie; Moderní informační zdroje pro výzkum a Publikování v časopise z hlediska editorské praxe.

Dozvěděl jsem se nejen o možnosti financování, ale i o mechanismech hodnocení žádosti o grant v základním výzkumu (GAČR) a jaké jsou pravděpodobnosti úspěšného přijetí žádosti a co udělat vše pro zvýšení této šance.

Dále mi tyto přednášky poskytly informace o měření úspěšnosti vědeckých časopisů, dostalo se mi vysvětlení pojmu Impact factor a jeho počítání, stejně tak, že jsou i objektivnější způsoby hodnocení dobrého článku. Byl jsem seznámen s některými časopiseckými databázemi, které jsem neznal, včetně jejich poutavé historie. Rovněž jsem získal malý náhled na práci editora časopisu, co je nutné učinit, aby editor neměl s článkem příliš mnoho práce. Také jsem se dozvěděl, že způsob psaní a struktura článku se liší časopis od časopisu a je nutné si dobře nastudovat instrukce pro autory a držet se jich. V opačném případě se vystavujeme riziku, že nám článek vrátí třeba i několikrát k opravě a hlavně tím zdržujeme editory, u kterých se pak nezapíšeme zrovna nejlépe.

Zcela samostatnou kapitolou pak byla přednáška Základy rétoriky a technika mluveného projevu paní doktorky Putnové. Byla výborně přednesena, takže se jí nedalo nevnímat. Zároveň jsem si stanovil naprosto nedostižný ideál svých komunikačních schopností.

Kurz pro mne nebyl přínosný všemi přednáškami, přece jen jsem mnohé již znal, ale rozhodně jsem udělal dobře, že jsem se ho zúčastnil.“