Home Vzdělávání Aktuality Zkušenosti z praxe v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu
Zkušenosti z praxe v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu Tisk
Středa, 23. června 2010

V březnu a v květnu 2010 se v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“, realizovaného Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitním institutem a Technologickým centrem AV ČR, uskutečnily dvě týdenní stáže v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu.

 

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) je projektem Technologického centra AV ČR a je podporována MŠMT z programu EUPRO.

Jejich hlavním úkolem je

-          aktivní podpora zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce a to zejména poskytováním aktuálních informací o rámcových, komunitárních programech či jiných příležitostech zapojení do mezinárodních projektů a konsorcií,

-          podpora při zajišťování setkání partnerů chystaného projektu,

-          organizace seminářů mezi českými výzkumníky z vybraného oboru a odpovědnými úředníky Evropské komise,

-          propagace výsledků českého výzkumu, jeho výsledků, možností spolupráce i nabízenými službami.

 

Jedním z cílů projektu Od rozvoje znalostí k inovacím je i podpora zapojení UTB ve Zlíně do mezinárodních projektů, proto se jeho pracovníci jeli přímo do srdce Evropy seznámit s možnostmi financování VaV projektů ze zdrojů Evropské unie, propagace výsledků vědecko-výzkumných pracovníků univerzity i získat informace o zkušenostech s nalézáním vhodných partnerů projektů a příležitostí pro navázání nezbytných kontaktů.

 

„Velmi užitečné pro náš tým bylo osobně se seznámit s týmem CZELO, zajišťujícím podporu českého VaV formou styčného působení v geografické i osobní blízkosti Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum, a na vlastní oči poznat prostředí a fungování Evropské komise i zastoupení evropských zemí v rámci Neformální skupiny styčných kanceláří (IGLO)“ upřesňují Ing. Gabriela Havelková a Ing. Michal Orava.

 

V rámci stáže se pracovníci zúčastnili i jednoho z miniseminářů na téma „ICT for open access to scientific information“, jehož cílem byla prezentace českého výzkumu v dané oblasti v Bruselu za účasti předních odborníků z ČR a EU. „Tento typ setkání výzkumníků s pracovníky EK považuji za skvělou možnost, jak zviditelnit výsledky VaV a zároveň oslovit mezinárodní odborníky v konkrétní oblasti“ uvedla Ing. Vladimíra Miklová.

czelo_20100802_1452231481