Home Vzdělávání Aktuality Proběhl workshop Metodika spolupráce s externími subjekty
Proběhl workshop Metodika spolupráce s externími subjekty Tisk
Pondělí, 28. června 2010

V úterý, 22. června 2010, se v rámci projektu "Od rozvoje znalostí k inovacím" uskutečnil na UNI workshop Metodika spolupráce s externími subjekty.

Úvodního slova se ujal doc. Ing. David Tuček, Ph.D. – prorektor pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí.

Po něm vystoupila Ing. Manová, které účastníky seznámila s vnější podporou spolupráce, tj. dotačními možnostmi pro činnost pracovníků UTB ve Zlíně ve vědě a výzkumu. Rovněž podrobně rozebrala druhy a formy spolupráce (přehled smluvních vztahů, rozdíly mezi nimi a dala mnohá doporučení).

Tajemnice UNI, paní Vodinská, přednesla prezentaci na téma Interní postupy řešení požadavků a zakázek firem s praktickými ukázkami a podrobným návodem interního postupu.

Závěr patřil ochraně duševního vlastnictví, nakládání s výsledky a jejich komercionalizace ve spolupráci s firmami v podání odborníků z Centra transferu technologií, Ing. Kreizlové a Ing. Strážnické.

Prezentace ke stažení.