Home Vzdělávání Aktuality Workshop o ochraně duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně
Workshop o ochraně duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně Tisk
Pondělí, 28. června 2010

Dne 24. června 2010 se v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“ uskutečnil na UNI seminář s názvem „Ekonomické aspekty ochrany duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně a Inovační fond“.

V úvodu semináře byl Ing. Manovou představen návrh fungování Inovačního fondu.

Ing. Görig, patentový zástupce Centra transferu technologií, ve své prezentaci zmapoval základní faktory ovlivňující patentovou politiku českých univerzit.

Poté navázala prezentace Ing. Kreizlové, patentové zástupkyně Centra transferu technologií, která účastníky blíže seznámila s problematikou ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií.

V závěru byly Ing. Strážnickou zmapovány interní procesy ochrany duševního vlastnictví

Prezentace ke stažení.