Home Vzdělávání Aktuality Seminář „Měsíc mobility“ EURAXESS
Seminář „Měsíc mobility“ EURAXESS Tisk
Pondělí, 25. října 2010

„Měsíc mobility – věda v pohybu“ je společnou iniciativou projektu PROMOTE a sítě EURAXESS. Cílem akce je prostřednictvím série seminářů realizovaných v jedenácti regionech ČR představit odborné veřejnosti možnosti dlouhodobé i krátkodobé mobility vědeckovýzkumných pracovníků a seznámit zájemce se službami, které jsou v ČR v rámci podpory mobility VaV pracovníků nabízeny.

Na seminářích, které proběhnou v průběhu listopadu v jedenácti městech ČR, budou mít účastníci možnost seznámit se se službami center na podporu mobility, získat základní přehled o grantových schématech orientovaných na financování krátkodobých i dlouhodobých stáží, vyměnit si praktické zkušenosti s vědci, kteří již stáže či jiné formy vědecko-výzkumné mobility absolvovali a navázat přímé kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci při výběru vhodných programů na podporu mobility.

Místo a datum konání: Zlín, 10. 11. 2010, od 9:30 do 13:00 v prostorách UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, budova U44 (bývalá univerzitní knihovna), posluchárna 217

 Více informací: http://www.mesicmobility.cz/zlin/