Home Vzdělávání Aktuality Soutěž Tongue Stories
Soutěž Tongue Stories Tisk
Úterý, 09. listopadu 2010

 

Informace o soutěži vyhlášené Evropskou komisí.

U příležitosti letošního dne jazyků organizuje Evropská komise soutěž pro autory příběhů, které popisují, jak může znalost cizího jazyka změnit soukromý či profesní život. Občané z 31 zemí (EU, Turecka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska), kteří jsou starší 18 let, mají možnost vyprávět svůj příběh v jednom z 23 oficiálních jazyků EU (tedy i v češtině). Příběh může mít podobu video nebo audio záznamu, textu, fotografie nebo plakátu a bude publikován na stránkách soutěže.  Veřejnost vybere nejlepší příběhy hlasováním, které bude probíhat až do 31. ledna 2011. V květnu 2011 budou autoři nejlepších příběhů pozváni  k převzetí ceny do Bruselu.

Více informací je k dispozici na www.tonguestories.eu.