Home Vzdělávání E-learning
elearning Tisk

Vyberte si, prosím, oblast Vašeho zájmu vztahující se k projektu Od rozvoje znalostí k inovacím

Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace

Kvalitní informace - základ výzkumu

Manažerské techniky řízení VaV

Financování VaVaI činnosti

Podnikání ve VaVaI

Řízení znalostí (Knowledge management)

Tvorba týmů a týmová spolupráce

Spolupráce ve VaVaI činnosti

Transfer znalostí a technologií

Řízení VaVaI projektů

Duševní a průmyslové vlastnictví a jeho ochrana

Komercionalizace výsledků VaVaI činností

Propagace a marketing výsledků VaVaI činnosti

Hodnocení výsledků VaV činnosti