Home Vzdělávání E-learning M11 Duševní vlastnictví a jeho ochrana
M11 Duševní vlastnictví a jeho ochrana
M11: Duševní vlastnictví Tisk

11.1 Kategorie duševního vlastnictví a práva k nim zde

11.2 Základní pojmy a otázky průmyslově právní ochrany  zde

11.3 Ochrana technických řešení patentem a užitným vzorem zde

11.4 Ochrana designu a označení zde

11.5 Cesta k získání průmyslově právní ochrany v ČR zde

11.6 Cesty k získání průmyslově právní ochrany v zahraničí zde

11.7 Náklady průmyslově právní ochrany zde

11.8 Literatura zde