Home Vzdělávání E-learning M14 Hodnocení výsledků VaV činnosti
M14 Hodnocení výsledků VaV činnosti
M14: Hodnocení výsledků VaV činností Tisk

14.1 hodnocení výsledků VaV činností v ČR zde

14.2 novinky v hodnocení výsledků VaV zde

       - Reforma, VO, Podpora, Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

       - Metodika hodnocení výsledků platná pro léta 2010 a 2011

       - Novinky v hodnocení výsledků VaVaI

       - Kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků

       - Definice druhů výsledků