Home Vzdělávání E-learning M5 Podnikání ve VaVaI
M5 Podnikání ve VaVaI
M5: Podnikání ve VaVaI Tisk

5.1 historie zde

5.2 modely podnikání zde

     - spin out, spin off 

5.3 podpora inovačního podnikání zde

      - EEN - Síť Enterprise Europe Network ČR  -síť integrovaných služeb pro podporu inovačního  podnikání

      - Databáze pro vyhledávání partnerů pro spolupráci v EU ( BCD, CORDIS,

      - Podpora rozvoje MSP formou benchmarkingu: projekt IMP3ROVE

      - Řešení inovačních úloh metodikou TRIZ

      - Technologické platformy a klastrové iniciativy a jejich význam pro spolupráci

5.4 jak chránit podnikatelský nápad ve VaV zde