Home Vzdělávání E-learning M13 Propagace a marketing výsledků VaVaI činnosti
M13 Propagace a marketing výsledků VaVaI činnosti
M13: Propagace a marketing Tisk

13.1 Marketing nových poznatků zde

       - průzkum trhu

       - hodnocení komerčního potenciálu 

13.2 Marketing vědy a výzkumu zde

      - profesionální přístup k marketingu

      - profesionální prodej VaV

 13.3 Případová studie Singapore zde

 13.4 Marketing - případová studie - GPS+  zde