Home Vzdělávání E-learning M8 Spolupráce ve VaVaI činnosti
M8 Spolupráce ve VaVaI činnosti
M8: Spolupráce ve VaVaI činnosti Tisk

8.1 Možnosti spolupráce podniků s VŠ zde

8.2 Mezinárodní spolupráce ve VaV - Transnational Technology Transfer (TTT) zde

      - inovace v síti IRC

      - typy smluv a hranice jejich platnosti v TTT

8.3 Studie sdružení Sopartec a   přenosu poznatků z Université Catholique de Louvain (UCL, Belgie) zde

      - představení Univerzity (UCL) a vznik SOPARTEC

      - financování

      - řízení kanceláře přenosu poznatků

      - podnikatelský model a plán

      - zakládání spin-out

      - spolupráce s průmyslem (MSP, klastry)

      - organizační struktura a rozdělení zodpovědností

8.4   Kancelář přenosu poznatků (TRS) - příklad útvaru Heriot-Watt University (HWU), Edinburgh, UK  zde

      - Technology and Research Services, TRS