Home Vzdělávání Přehled akcí
Přehled akcí Tisk

Přehled akcí uskutečněných v rámci projektu " Od rozvoje znalostí k inovacím" a navazujícího projektu "Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně", včetně dokumentů ke stažení:

Akce 2013

         Akce 2012

       Akce 2011

       Akce 2010

       Akce 2009

 

 

Proběhlé akce

Odborný technologický workshop

Odborný technologický workshop

Podnikání ve vědě, výzkumu a inovacích - část 2.

Podnikání ve vědě, výzkumu a inovacích - část 1.

Worskhop Humanitní vědy a statistika

Seminář Propagace a marketing VaVaI činností

Seminář Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace v ČR

CHARACTERIZATION OF POLYMER MATERIALS BY X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY

Přednášení v anglickém jazyce

Zjednodušte si Vaši V&V činnost! (určeno pro FMK)

Rešerše aneb jak nalézt nenaleznutelné

Zadávání výsledků VaV do OBD (určeno pro doktorandy a garanty IGA)

Metodika vědeckých prací aneb jak na impakt (určeno pro FaME)

Novinky v hodnocení výsledků VaV

Zjednodušte si Vaši V&V činnost! (FT, FAI, FLKŘ)

Zjednodušte si Vaši V&V činnost! (FHS, FMK, FaME)

Ekonomické aspekty ochrany duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně a Inovační fond

Metodika spolupráce s externími subjekty

Průmyslově právní ochrana technických řešení a jejich komercionalizace

Seminář k 7. rámcovému programu

Seminář pro rozvoj partnerství v rámci pilotního programu absolventských stáží

Základy průmyslově právní ochrany technických řešení

Management inovací

Metodika vědeckých prací aneb jak na impakt

Jak správně ochránit výsledky tvůrčích činností

Setkání s viceguvernérem ČNB

Plastko 2010

Jak (ne)bojovat: kurzy o tom, jak zvítězit při psaní ročníkových, bakalářských a diplomových prací - technické obory

Metodika vědeckých prací aneb jak na impakt

Druhý technický seminář

Jak ochránit výsledky tvůrčích činností

Pravidla způsobilosti výdajů v projektech SF EU, Veřejné zakázky a monitoring

Zápisem do RIV to nekončí aneb komercionalizace výstupů VaV

Jak (ne)bojovat: kurzy o tom, jak zvítězit při psaní ročníkových, bakalářských a diplomových prací - humanitní obory

Jak (ne)bojovat: kurzy o tom, jak zvítězit při psaní ročníkových, bakalářských a diplomových prací - humanitní obory

Nedělejme vědu do šuplíku aneb spolupráce s firmami

Jak (ne)bojovat: kurzy o tom, jak zvítězit při psaní ročníkových, bakalářských a diplomových prací - humanitní obory

Proč publikovat – hodnocení výsledků VaV, 2. část

Proč publikovat – hodnocení výsledků VaV

Realizujeme projekt OP VK na UTB ve Zlíně

Ochrana duševního vlastnictví

Technický seminář